FAQ

Q: Wij hebben veel cliënten die in oude wijken wonen waar nog van die oude oplegsloten op de voordeuren zitten. Hebben jullie hiervoor ook een oplossing?
A:

Binnen het Flexeria concept is een elektronisch oplegslot beschikbaar. Dit oplegslot werkt op batterijen en kan op dezelfde manier worden beheerd als de Flexeria motorcilinders, kettingdeuropeners en deurcontrollers.

Q: Wij hebben gezien dat er veel verschillende oplegsloten zijn. Daarbij is ons opgevallen dat er cilinders zijn welke vast gemonteerd zijn aan het slot en dat er cilinders worden gebruikt waar een lip aan zit welke in het slot is gestoken. Hoe lossen jullie dit op?
A:

De Flexeria oplegsloten zijn leverbaar met een vaste buitencilinder en met een staartcilinder. Voor beide situaties kan een oplossing worden geleverd.

Q: Van onze technische dienst heb ik begrepen dat de afstand van de rand van de deur tot het hart van de cilinder bij de toegepaste oplegsloten niet altijd gelijk is. Kan dit worden opgelost zonder een nieuw gat in de deur te boren?
A:

Deze maat wordt de doornmaat genoemd. De Flexeria oplegsloten zijn voorzien van een verstelbare doornmaat, deze kan dus eenvoudig worden aangepast aan de bestaande situatie.

Q: Er is op veel plaatsen geen stopcontact in de buurt van de voordeur. Kan jullie oplegslot ook via batterijen worden gevoed?
A:

Standaard worden de Flexeria oplegsloten middels een 4-tal AA formaat batterijen gevoed, een externe voeding is niet nodig maar is desgewenst wel mogelijk.

Q: De deuren waarop oplegsloten zijn gemonteerd zijn vrijwel altijd oude deuren. Deze oude deuren hebben nogal eens de neiging om krom te trekken en/of te klemmen. Kan jullie oplegslot hier mee om gaan?
A:

Indien de deur nu met een sleutel geopend kan worden, al dan niet door gelijktijdig aan de greep of knop te trekken, kan die deur ook met een Flexeria oplegslot worden ontgrendeld. Hiervoor is het Flexeria oplegslot voorzien van een speciaal mechanisme welke ontgrendeling bij vrijwel iedere belasting mogelijk maakt.

Q: In ons verzorgingsgebied staan veel bovenwoningen. Veel deuren zijn al voorzien van een elektrisch oplegslot of een oplegslot waaraan een elektrische opener met een ketting is gemonteerd. Hoe lossen jullie deze situaties op?
A:

Hiervoor heeft Flexeria een tweetal oplossingen, afhankelijk van de situatie en de wensen wordt de meest geschikte van die twee ingezet. De eerste oplossing is de Flexeria deurcontroller. Met deze deurcontroller kan het bestaande elektrische vergrendeling of deurautomaat worden aangestuurd en op dezelfde manier worden bediend en beheerd als de andere Flexeria producten. De andere oplossing is het Flexeria oplegslot, waarbij het bestaande oplegslot en de eventuele separate elektrische vergrendeling niet langer nodig zijn. Uiteraard is ook hier uniform beheer en bediening mogelijk.  Een derde oplossing is de Flexeria kettingdeuropener. In dit geval kan een bestaande kettingdeuropener worden vervangen door een Flexeria kettingdeuropener of een Flexeria kettingdeuropener worden toegevoegd aan een bestaand oplegslot.

Q: Is het mogelijk om de Flexeria producten zonder batterijen te gebruiken, bijvoorbeeld gevoed via een adapter?
A:

Ja, het is mogelijk om zowel het Flexeria oplegslot, de motorcilinder, de kettingdeuropener als de deurcontroller zonder batterijen te gebruiken. Alle modellen zijn ze standaard voorzien van een aansluiting voor een externe 12V voeding. Een geschikte adapter kan desgewenst worden geleverd. Voor een optimale werking wordt geadviseerd om ook in het geval van voeding via een externe voeding de batterijen te plaatsen. De batterijen werken in dat geval als noodstroomvoorziening.

Q: Wat gebeurt er als het elektrisch uitvalt, kan de deur met een Flexeria slot dan nog wel worden geopend?
A:

De Flexeria motorcilinder, oplegslot, kettingdeuropener en deurcontroller worden standaard door middel van batterijen gevoed, het uitvallen van het elektrisch heeft geen invloed op de werking van het Flexeria product. Indien ervoor gekozen is de Flexeria producten via een externe voeding te voeden, adviseren wij tevens een setje batterijen te plaatsen. In het geval het elektrisch uitvalt schakelt het Flexeria product automatisch over op batterijen. Daarnaast zijn het Flexeria oplegslot en de Flexeria motorcilinder ook nog steeds met een mechanische sleutel bedienbaar.

Q: Er zijn door de woningcorporaties in ons verzorgingsgebied voornamelijk oplegsloten van LIPS en NEMEF gebruikt. Heeft u hiervoor ook een oplossing?
A:

Tijdens de ontwikkeling van Flexeria oplegsloten is een inventarisatie gemaakt van de in Nederland gebruikte oplegsloten. Een deel van de nog in gebruik zijnde oplegsloten zijn door de firma’s LIPS en NEMEF geleverd. Om een geschikte vervanger voor alle door ons geïnventariseerde oplegsloten te kunnen leveren wordt het Flexeria oplegslot in verschillende uitvoeringen geleverd en is iedere uitvoering zodanig uitgevoerd dat de doornmaat instelbaar is. Wij zijn nog geen oplegsloten tegengekomen waarmee de Flexeria oplegsloten niet compatible zijn.

Q: Wij zoeken een oplossing waarbij op een uniforme manier de verschillende voordeuren van de woningen van onze cliënten en de centrale toegangsdeuren van de appartementencomplexen geopend en beheerd kunnen worden. Hoe zit dat met de producten die jullie aanbieden?
A:

Zowel de Flexeria motorcilinders, de Flexeria oplegsloten, de Flexeria kettingdeuropeners als de Flexeria deurcontrollers zijn met dezelfde APP te openen en vanuit hetzelfde platform te beheren. Daarbij is geen verschil tussen de verschillende producten. Zelfs de installateur kan met één APP de verschillende producten instellen.

Q: Wat voor accu’s of batterijen gebruiken jullie voor de oplegsloten?
A:

Door onze producten worden standaard AA formaat alkaline batterijen gebruikt. Deze batterijen kunnen desgewenst eenvoudig door de bewoner worden vervangen en bijvoorbeeld bij de Blokker worden gekocht. Wij adviseren het gebruik van een goede kwaliteit alkaline batterij van bijvoorbeeld Duracell, Panasonic of Energizer.

Q: Hoeveel sleutels levert u met u met de motorcilinder of oplegslot mee?
A:

Standaard worden 3 mechanische sleutels en 5 elektronische sleutels met het Flexeria oplegslot of motorcilinder meegeleverd. Extra mechanische sleutels kunnen eenvoudig via een sleutelspecialist worden bijgemaakt, ook extra elektronische sleutels kunnen eenvoudig tegen een gering bedrag worden bijgekocht.

Q: Wij hebben als zorgorganisatie veel personeelsleden. Wij willen dat alle verzorgenden in een wijk de beschikbaarheid krijgen over een elektronische sleutel van iedere cliënt in die wijk. Kan dat en hoe is dat geregeld?
A:

Als zorgorganisatie kunt u beschikken over een eigen beheeromgeving en eigen digitale sleutels voor uw personeelsleden. Cliënten waar u toegang wenst te krijgen hoeven slechts 1 elektronische sleutel aan uw organisatie af te staan. Op basis van die ene sleutel kunt u binnen uw eigen beheeromgeving de sleutels van uw personeel toegang verlenen.

Q: Hoeveel elektronische sleutels kunnen met een motorcilinder worden gebruikt?
A:

Iedere Flexeria motorcilinder, kettingdeuropener, oplegslot en deurcontroller is uitgerust met een geheugen voor maximaal 500 stuks individuele elektronische sleutels en 100 stuks sleutelgroepen. Iedere sleutelgroep kan tot 65.000 sleutels bevatten. Sleutelgroepen kunnen worden gebruikt vanuit de beheeromgeving voor zorgorganisaties of andere partijen die een beheer functie hebben.

Q: Maakt u gebruik van accu’s of speciale batterijen en hoe garandeert u dat deze na verloop van tijd nog leverbaar zijn?
A:

De Flexeria producten maken gebruik van standaard AA formaat alkaline batterijen welke eenvoudig door de bewoner, verzorger of monteur vervangen kunnen worden. Deze batterijen zijn zo nodig bij bijvoorbeeld Blokker te koop. Omdat deze batterijen reeds tientallen jaren in de meest uiteenlopende producten worden gebruikt is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze batterijen binnen de komende 10 jaar niet meer leverbaar zouden zijn. Wij adviseren het gebruik van een goede kwaliteit alkaline batterij van bijvoorbeeld Duracell, Panasonic of Energizer.

Q: Wat zijn de kosten voor vervangende accu’s of batterijen?
A:

Flexeria maakt voor zowel de motorcilinder, het oplegslot , de kettingdeuropener als de deurcontroller gebruik van standaard AA formaat alkaline batterijen. Deze batterijen kosten, afhankelijk of ze per blister of in de bulk worden gekocht, ongeveer tussen de €0,50 en €1,50 per stuk.

Q: Wij hebben cliënten in oude en nieuwe wijken van de stad. In de nieuwbouwwijken zijn de deuren veel dikker dan in de oude wijken. Hoe heeft u dit opgelost?
A:

De Flexeria motorcilinder is leverbaar met verschillende lengtes cilinders. De standaard lengte komt overeen met een mechanische cilinder met aan beide zijden een lengte van 30 mm. Aan beiden zijden is de cilinder in stapjes van 5mm te verlengen. Op deze manier kan voor vrijwel ieder deur de juiste lengte cilinder worden geleverd.

Q: Hoelang gaan de batterijen van de motorcilinder mee?
A:

Tijdens duurproeven met de motorcilinder werd de deur voortdurend (met korte tussenpozen) van slot (dag- en nachtschoot) en op slot (dag- en nachtschoot) gedraaid. Dit werd gedaan met verschillende merken en types enkelpunts- en meerpuntsloten in een zijdelings belaste deur (effect van een kromme of slecht afgehangen deur) en een zijdelings onbelaste deur (effect van een rechte en goed afgehangen deur). Gemiddeld kon de deur 5.644 keer geheel van slot (dag- en nachtschoot) of geheel op slot (dag- en nachtschoot) worden gedraaid. Daarnaast is aan de hand van metingen een verwachte levensduur van 3,5 jaar berekend in het geval de deur helemaal niet wordt aangestuurd.
Op basis van bovengenoemde informatie is de verwachting dat de batterijen gemiddeld 1 maal per jaar moeten worden vervangen. Hierbij is er vanuit gegaan dat de deur 8 maal per dag wordt gebruikt en veel mensen de voordeur overdag niet op slot draaien, maar gewoon dicht drukken. Indien een deur per dag 8 maal volledig van slot (dag- en nachtschoot) en 8 maal volledig op slot (dag- en nachtschoot) wordt gedraaid moeten de batterijen naar verwachting gemiddeld 2 maal per jaar worden vervangen.

Q: Hoelang gaan de batterijen van het oplegslot mee?
A:

Door het speciale mechanisme van het oplegslot maakt het voor het batterijverbruik niet uit of de deur al dan niet klemt. Daarnaast wordt er alleen energie gebruikt op het moment dat het slot ontgrendeld wordt. Op basis van bovenstaande gegevens en uitgevoerde duurproeven en berekeningen is de verwachting dat de batterijen 1 maal per jaar vervangen moeten worden indien een deur per dag 15 maal van slot en 15 maal op slot wordt gedaan.

Q: Wij willen graag gebruik blijven maken van het sleutelplan zoals dat bij ons in gebruik is. Is het mogelijk om de Flexeria motorcilinder met ons sleutelplan te gebruiken?
A:

De Flexeria motorcilinder is getest met verschillende cilinders van verschillende fabrikanten. Veel fabrikanten leveren geschikte cilinders welke gekoppeld kunnen worden aan het motordeel van de Flexeria motorcilinder. Indien u opgeeft welke cilinders en welk sleutelplan u gebruikt, kunnen wij controleren of deze geschikt is. Standaard wordt er een geschikte veiligheidscilinder op het motordeel gemonteerd welke geschikt is voor algemeen gebruik.

Q: Hoe sterk is de motorcilinder, kan deze zwaar draaiende sloten wel van slot draaien?
A:

De Flexeria motorcilinder levert een maximaal continue-moment van 1,2 Nm en een maximaal piek-moment van 3,4 Nm. Omdat met name deze laatste voor de meeste sloten veel te hoog is, worden de genoemde waardes elektronisch begrenst en geregeld. De standaard instellingen voor de begrenzing zijn 1 Nm voor het continue-moment en 1,6 Nm voor het piek-moment. Deze waardes kunnen zo nodig door een ter zake kundige installateur naar boven of beneden bijgesteld worden. De standaard instelling is bepaald op basis van proefnemingen met verschillende sloten van verschillende fabrikanten. Momenten groter dan de standaard ingestelde waardes kunnen schade aan de sloten veroorzaken.

Q: Wij maken op dit moment gebruik van sleutelkluisjes en ervaren daarbij een hoge mate van verantwoordelijkheid met betrekking tot de sleutels van de cliënten en daarmee voor de sleutels van het personeel. Een enkele sleutel van het personeel past op heel veel kluizen. Dit resulteert in ongewenste en vaak onverantwoorde situaties op het moment dat een personeelssleutel zoek raakt. Kunt u iets vertellen over hoe dat met de Flexeria sloten geregeld is?
A:

Flexeria heeft bij een aantal zorgorganisaties geïnventariseerd welke behoefte er is op het gebied van sleutelbeheer en sleutelverantwoordelijkheden. Daaruit kwam naar voren dat er een toenemende behoefte is om de verantwoordelijkheid van de sleutel van de cliënt bij de cliënt zelf neer te leggen. Daarnaast is er behoefte om toch op een eenvoudig en vooral snelle manier de toegang door het personeel te kunnen regelen en controleren. Het beheerplatform voor de Flexeria producten beantwoord aan beide vragen. Uiteraard kunnen al dan niet zoekgeraakte elektronische sleutels snel en adequaat de toegang worden geweigerd. 

Q: Wij willen graag vanuit het in de woning aanwezige zorgoproep- en domoticasysteem de deur kunnen openen. Welke mogelijkheden biedt Flexeria hiervoor?
A:

Standaard is er een Communicatie Module beschikbaar waarmee op een eenvoudige manier de deur via systemen van derden van slot of op slot kan worden gedraaid. Daarnaast kan via deze module bijvoorbeeld de batterijstatus van de motorcilinder, oplegslot, kettingdeuropener of deurcontroller worden doorgegeven.

Q: De door jullie aangeboden Communicatie Module is een hele interessante module voor het koppelen van systemen. Wij zouden echter graag op een andere manier met jullie producten integreren. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?
A:

Integratie op een manier die exact aansluit op uw wensen of op de wensen van uw klanten blijkt iedere keer weer maatwerk te zijn. Onze ontwikkelaars staan open voor een gesprek om uw integratiewensen te bespreken.

Q: Maakt jullie motorcilinder gebruik van een SKG**® of een SKG***® cilinder met certificaat?
A:

Standaard wordt gebruik gemaakt van een SKG***® cilinder waarvan de sleutels zonder certificaat bijgemaakt kunnen worden. Dit is bewust gedaan om het bij maken van sleutels voor bewoners eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken. Daarnaast geeft het beheer van grote aantallen certificaten voor zorgorganisatie over het algemeen een ongewenste administratieve last en verantwoordelijkheid. Omdat de Flexeria motorcilinder geschikt is voor gebruik met verschillende cilinders is het geen enkel probleem om de cilinders met bijvoorbeeld een geschikte SKG**® cilinder te leveren. Indien u hier gebruik van wenst te maken, adviseren wij u graag over de mogelijkheden.

Q: Welke telefoons worden ondersteund?
A:

Android en iOS mobiele telefoons met tenminste de volgende specificaties worden ondersteund:
- Android 4.4 of hoger en Bluetooth Low Energy (BLE)
- iOS 8.1.2 of hoger en Bluetooth Low Energy (BLE)

Q: Zijn er extra kastjes nodig om met de Flexeria producten te communiceren?
A:

Indien u gebruik maakt van een geschikte smartphone, wordt er door de smartphone direct met de motorcilinder, het oplegslot, de kettingdeuropener of de deurcontroller gecommuniceerd en zijn er GEEN extra kastjes nodig.

Q: U geeft aan gebruik te maken van Bluetooth. Hoeveel sloten kunnen er met een telefoon worden gepaired en hoeveel telefoons kunnen er met een slot worden gepaired?
A:

Flexeria maakt gebruik van Bluetooth Low Energy. Daarbij is pairing tussen telefoon en slot niet nodig is. Hier zijn bij onze oplossing dus geen beperkingen te verwachten.

Q: Indien de bewoner zelf ook gebruik maakt van een smartphone met APP voor de Flexeria motorcilinder, houdt de telefoon van de bewoner de verbinding met de motorcilinder dan niet vast, waardoor de verzorgenden niet naar binnen kunnen?
A:

Tussen de Flexeria motorcilinder en een Flexeria APP worden de verbindingen zodanig onderhouden dat de ene smartphone nooit de andere zal blokkeren.

Q: Wij willen graag gebruik maken van ‘gewone’ eenvoudige mobiele telefoons, welke mogelijkheden heeft u daarvoor?
A:

Vrijwel alle telefoons (mobiel en vast) die de afgelopen 10 jaar op de Nederlandse markt zijn gebracht kunnen worden gebruikt om de deur, voorzien van een Flexeria product, te openen. Daarvoor is een additioneel kastje nodig welke bijvoorbeeld in de meterkast in de buurt van de voordeur met de Flexeria motorcilinder, oplegslot of kettingdeuropener geplaatst kan worden.

Q: Is het mogelijk om de deur automatisch op slot te draaien zodra de deur wordt gesloten?
A:

Ja, dat is mogelijk indien aan de Flexeria motorcilinder kan een (optioneel verkrijgbare) deurstandsensor wordt gekoppeld. De tijd tussen sluiten van de deur en het op slot draaien is daarbij instelbaar.

Q: Kan de deurstand ook naar andere systemen worden doorgegeven?
A:

Zowel de motorcilinder, het oplegslot, de kettingdeuropener en de  deurcontroller beschikken over een ingang voor een deurstandsensor. De status van deze sensor kan via de Communicatie Module aan andere systemen beschikbaar worden gesteld.